Setting tag util-vserver-pl-0.4-29
[util-vserver-pl.git] / configure.ac
2012-07-18 Thierry Parmentelatremoved svn keywords
2008-09-23 Thierry Parmentelatthis is needed as well
2008-09-19 Daniel Hokka ZakrissonSupport both libnl 1.0-pre6 and 1.1.
2008-08-29 Daniel Hokka ZakrissonUse libnl 1.1 API.
2007-12-20 Daniel Hokka ZakrissonGet rid of the context on vuserdel.
2007-11-30 Daniel Hokka ZakrissonSeparate the PlanetLab modifications from util-vserver