fix thanks to Giovanni
[sface.git] / .gitignore
1 *.pyc